Hyperbare Zuurstof Therapie bij neurologische klachten

Ieder jaar ontwikkelen vele duizenden mensen neurologische klachten of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Neurologische klachten kunnen zich op allerlei manieren openbaren en manifesteren.

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor het effect dat hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) kan hebben bij het herstel van allerlei neurologische klachten.

Waarom Hyperbare zuurstof therapie bij neurologische klachten?

Neurologische aandoeningen zijn verantwoordelijk voor veel ellende, mede doordat de behandelmogelijkheden relatief beperkt zijn. Om deze reden is er gekeken naar de mogelijkheden van het verminderen van de klachten door zuurstof therapie.

Binnen Rejuvenate bieden wij zuurstoftherapie aan specifieke groepen met neurologische klachten. U krijgt daarom eerst een intake, voordat wij kunnen inschatten of uw klachten mogelijk gebaat zijn bij onze hyperbare zuurstoftherapie.

De aanwezigheid van extra zuurstof zorgt ervoor dat zwakke hersencellen de kans krijgen om te herstellen, iets dat veel lastiger is wanneer zij onvoldoende zuurstof tot hun beschikking hebben.

Ook is de extra zuurstof een boost voor een aantal processen zoals angiogenese en neuroplasticiteit terwijl diverse schadelijke processen zoals apoptose of ischemie afnemen door de therapie.

asxasxd

Hoe kan hyperbare zuurstof therapie het herstel van neurologische aandoeningen bevorderen?

Er is een aantal belangrijke processen dat op de voorgrond staat. Er zijn vermoedelijk nog meer gezondheidseffecten, maar deze zijn nog onvoldoende bewezen waardoor wij deze nog niet met zekerheid kunnen noemen.

Het belangrijkste effect voor neurologische aandoeningen komt door de grotere hoeveelheid zuurstof die in het brein beschikbaar is. Dit effect wordt uitgebreid beschreven in meerdere grote medische onderzoeken.

Door de grotere beschikbaarheid van zuurstof in de hersenen, komen er verschillende processen op gang terwijl andere worden afgeremd. Zo is er een toename in de aanmaak van verbindingen tussen hersencellen (neuroplasticiteit) waardoor de interactie tussen verschillende delen van het brein verbetert en weer herstelt.

Daarnaast worden er verschillende neurotransmitters extra afgegeven, waardoor schade aan het brein kan worden gerepareerd. (interleukines, TNF-alfa) en de aanmaak van nieuwe bloedvaten wordt gestimuleerd (vasculaire endotheel groei factor VEGF, NOX).

Hierdoor kunnen beschadigde breincellen herstellen en neemt de activiteit en specifieke delen van het brein toe. [6] Al deze processen dragen bij aan een betere werking van het brein, waardoor de neurologische klachten afnemen.

Welke effecten kan zuurstoftherapie hebben bij neurologische aandoeningen

Er zijn diverse effecten beschreven. Deze zijn in verschillende categorieën te verdelen.

Zuurstofvoorziening van het brein

N

Stimuleert angiogenese

N

Verbeterd cerebrale oxygenatie

Ontstekingsremmende werking

N

Vermindert cerebraal oedeem

N

Verlaagt intracraniële druk

N

Vermindert cerebrale infarcten

N

Vermindert de doorbraak van de bloed-hersenbarrière

N

Minimaliseert oxidatieve stress

Herstel van hersencellen

N

Stimuleert neurogenese

N

Bevordert proliferatie en mobilisatie van neurale stamcellen

N

Faciliteert neuroplasticiteit

Om een verschil te maken, is het belangrijk dat uw lichaam over een langere periode aan de extra zuurstof wordt blootgesteld. Eén of twee keer in de zuurstof kamer gaan zitten heeft dan ook weinig effect.

Welke klachten kunnen afnemen na hyperbare zuurstof therapie

Dit zijn beschreven effecten van de zuurstof therapie bij neurologische aandoeningen. Er zijn nog meer effecten, die niet in deze lijst zijn opgenomen.

HBOT kan effect hebben op:

N

Het geheugen en mentale prestaties

N

Cognitieve/motorische functies

Meer specifiek kan zuurstoftherapie effect op aandoeningen zoals:

N

Cognitieve/motorische functies

Autisme, cerebrale parese, foetaal alcohol syndroom

N

Neurodegeneratieve aandoeningen

Alzheimer, Parkinson, de ziekte van Huntington

N

Neurologische verwondingen

Beroerte, traumatisch hersen- en ruggenmergletsel, hersenschuddingen

Hyperbare Zuurstof Therapie bij Rejuvenate

Hoe ziet een traject met hyperbare zuurstof therapie bij Rejuvenate er voor u uit

Om een verschil te maken, is het belangrijk dat uw lichaam over een langere periode aan de extra zuurstof wordt blootgesteld. Eén of twee keer in de zuurstof kamer gaan zitten heeft dan ook weinig effect.

U kunt dit vergelijken met het trainen voor een betere conditie. Ook dit effect bereikt u pas na meerdere trainingssessies. Bij neurologische aandoeningen is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de hoeveelheid sessies die wordt aangeraden.
De meeste gezondheidswinst wordt behaald door een serie van behandelingen, die binnen een relatief korte periode worden gedaan.

Wanneer u contact met ons opneemt, dan kunnen we u adviseren over het best passende protocol.